ANASAYFA Süt Analiz Labaoratuvarı Tarım Market Duyurular Şözleşmeli Veterinerlik Hiz. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hakkımızda

Hakkımızda

Gönen Süt Üreticileri Birliği Kuruldu:

İlçemizdeki hayvancılığı daha ileri noktalara getirmek amacıyla 17 Nisan 2006 tarihinde Gönen Süt Üreticileri Birliği kuruldu.Gönen Süt Üreticileri Birliği 23 Mayıs 2006´da 1.olağan genel kurulunu yaparak faaliyetlerine başlamıştır.

 

Birliğin amacı,

Gönen merkez ve köylerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerin pazarlama organizasyonunu yapmak, ilçede üretilen sütün miktar ve kalitesini arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, süt üreticilerinin sorunlarını çözmek, hijyen şartlarına uygun yüksek standartlarda süt elde edilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak, üyelerin eğitimini sağlamak, sütün maliyetinin düşürülmesi konusunda üreticiye yardımcı olmak ve ilçede üretilen sütün pazar değerini arttıracak tedbirleri alarak birlik üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaktır.

 

Birliklerin Önemi:

Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle, gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun en önemli sorunlarından biri yeterli ve dengeli beslenmektir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde en önemli faktör kişi başına tüketilen hayvansal ürün miktarıdır. Hayvancılık sektörü, halkın sağlıklı beslenmesi açısından ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından çok önemlidir. Hayvancılık sektörünün kırsal alandan kente göçü önlemek gibi bir önemi de vardır. Böylece kentlerde nüfus baskısının getireceği olumsuz koşullarda önlenmiş olur. Ülkemizde hayvancılık küçük aile işletmeleri şeklindedir ve işletmelerin üretikleri sütler kalite ve hijyenden yoksundur. Ülkemiz hayvancılığının bu durumdan kurtulması için öncelikle birlik olmalıyız. Süt Üretici Birlikleri kurulmalıdır. Birlikler genel anlamda hizmetlerin müşterek yürütülmesi, sorunlara müş- terek çözüm getirilmesi, yahut araç gereç ve maddi imkanların en elverişli şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulurlar. Bundan böyle ülkemizde devletçe yapılan desteklemeler çiftçilerimize, birlikler aracılığıyla dağıtılaçaktır. Bu desteklemelerden yararlanmak için birliğe üye olmak gerekmektedir. Birliklerin üye sayıları ne kadar çok olursa o kadar güçlü olaçaklardır.Şu anda üye sayımız 3000 civarındadır. Kayıtlarımız devam etmektedir. Nasıl Üye Olunur ? Üreticilerimizin; - Dilekçe - Kimlik fotokopileri. - Çiftçi belgeleri ile birlikte Gönen Süt Üreticileri Birliğine başvurmaları gerekmektedir.

 

Nasıl Üye Olunur ?

Üreticilerimizin; - Dilekçe - Kimlik fotokopileri. - Çiftçi belgeleri ile birlikte Gönen Süt Üreticileri Birliğine başvurmaları gerekmektedir. Birliğin Görevini ise Kanun Kapsamında Şöyle Sıralayabiliriz:

1- Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

2- Üyelerin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek

3- Üyelerine üretim teknikleri, hijyen, sağım teknikleri, sağlık konularında teknik destek sağlamak

4- Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

5- İç pazara ve ihracata uygun üretim yapılmasını sağlamak.

6- Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

7- Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.

8- Üyelerin çiftlik düzeyinde ve genel olarak ülkemiz dahilindeki arazilerde yapılan uygulamaları ve çalışmaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek, üretici kayıt sistemini oluşturmak.

9- Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulamasını sağlamak.

10- Ulusal ve uluslar arası üreticilerin üretim tekniklerini araştırarak bu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.

11- Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

12- Ürün tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

13- Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.

14- T.C. nin kabul edildiği uluslar arası ürün ve ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.

15- Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

16- Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek.

Bu Sayfa 2844 kez görüntülenmiştir.
engine file index

GÜNCEL